Adhesie Mediation Arnhem Adhesie Mediation Arnhem
Dienstverlening en Tarieven mediation Graag geef ik een toelichting op de dienstverlening bij het vinden van een oplossing voor uw geschil. Tevens is een overzicht gegeven van de door mij gevraagde tarieven voor mediation en bemiddeling bij conflicten. Dienstverlening Mediation Voor alle gevallen geldt mijn 100% vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid. Gedurende de werkzaamheden zet ik mij maximaal in om te zorgen voor een veilige setting waar vrijuit gesproken kan worden. Vrijwilligheid staat centraal. Dus ook het tussentijds stoppen maakt daar onderdeel van uit. Ik kan heel veel doen met achterliggende belangen, maar niet aan achterliggende problematiek. Aangezien ik geen therapeut ben zal ik in dergelijke gevallen moeten doorverwijzen. Dat doe ik ook daar waar specialistische financiële, fiscale of juridische kennis nodig is. Aanpak van Mediation Bij mijn aanpak als mediator gelden de basisbeginselen voor de geregistreerde mediators aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).Wat mij betreft zijn partijen autonoom en hebben zo geheel de vrijheid en het recht eigen beslissingen te nemen. Oplossingen zijn pas goede oplossingen als beide partijen samen 100% de overtuiging hebben dat de afspraken duurzaam tot een verbeterde verhouding leiden. Een folder over Mediation van de Mediators federatie Nederland kunt u onder de link bekijken. Neutraliteit en onafhankelijkheid Mijn inzet als mediator is de neutraliteit, gelijkwaardigheid en de vrijwilligheid van alle betrokkenen gedurende het proces te waarborgen. Als mediator bied ik zo meerwaarde. Voor de inhoud zijn partijen zelf (ervarings)deskundig en verantwoordelijk, omdat ze het probleem kennen en al vaak nagedacht hebben over oplossingsrichtingen of concrete maatregelen. Verder facilliteer ik het verdiepen en verbreden van het vraagstuk om uiteindelijk de achterliggende belangen op tafel te krijgen. Wanneer er begrip ontstaat en inzicht in elkaars belangen ontstaat er een kantelmoment. Als dat voor beide partijen is bereikt, stimuleer ik dat deelnemers oplossingen genereren (brainstorm) om daarna ook gezamenlijk de beste oplossingen kiezen en deze vastleggen. Mediationovereenkomst  Voor de start van de mediation ondertekenen de partijen een mediationovereenkomst. Daarin maken partijen ook afspraken over de vertrouwelijkheid. Dat geldt dan in principe voor alles wat met de inhoud van de mediaton te maken heeft. Voor mij als mediator is deze vertrouwelijkheid eveneens van toepassing. Tussentijdse resultaten en verslagen vallen in beginsel ook onder de vertrouwelijkheid, tenzij partijen samen anders beslissen. De afspraken aan het einde van de mediaton worden bij voorkeur ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend door deelnemers. Deze zijn -indien geen van beide partijen bezwaar heeft- openbaar. Dienstverlening Bemiddeling Bij mijn aanpak als bemiddelaar werk ik vanuit de belangen van de opdrachtgever. Dat kan in beginsel voor zowel een natuurlijk persoon (burger/cliënt/consument, etc..) zijn als voor publiekrechtelijke rechtspersonen (overheid) of privaatrechtelijke rechtspersonen (stichting, vereniging, BV, etc..). Mijn inzet is gericht op het zoeken van een oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw voorkeur en situatie treed ik samen met u op of doe dat namens u op richting van de partij waar u een geschil mee heeft. Vooraf bepalen wij gezamenlijk uw onderhandelingsruimte. Ik zie mijn inzet als een inspanningsverplichting met als doel een door u gewenste uitkomst te realiseren. Een resultaatverplichting kan ik vooraf en tijdens het proces helaas niet geven. Als het gewenste resultaat met behulp van mijn inzet is behaald is dat voor u en voor mij ook het beste resultaat. De mogelijkheden van bemiddeling kent grenzen. In bepaalde gevallen is mediation de betere formule om tot een oplossing te komen. Gezien mijn betrokkenheid voor uw zaak kan ik deze mediation niet uitvoeren. Mogelijk kan ik wel doorverwijzen of tijdens de mediation als adviseur met en voor u opereren. Tarieven mediation en bemiddeling  In alle gavallen geldt: voor het 1e gesprek (intake van een uur) en het vrijblijvende voorstel worden geen kosten berekend. Het in de overeenkomst voor mediation of bemiddeling overeengekomen tarief voor dienstverlening is bindend. In de overeenkomst staat altijd een overzicht van de opbouw van de vergoeding en welke activiteiten daaronder vallen. Na ondertekening zal een voorschot worden gevraagd van 25% van de totale prijsopgave. Bij de tariefstelling wordt uitgegaan van gebruikelijke en vaste kostprijs. Specifieke persoonlijke wensen worden vooraf besproken en herkenbaar opgevoerd in de begroting. De keuze voor de bespreekruimte is geheel afhankelijk van de wensen van de deelnemer(s) en komt voor rekening van de deelnemer(s). Indien gevraagd kunnen meerdere opties worden voorgelegd. Uiteindelijk worden uitsluitend de werkelijke kosten verrekend en in rekening gebracht. Tarieven mediation  Voor mediation vraag ik een vergoeding die in beginsel door de betrokken partijen (doorgaans 2 partijen) wordt gedeeld. Partijen kunnen vooraf ook een andere verdeling van de kosten overeenkomen. Uurtarief standaardtarief: € 193,60 (inclusief 21% btw), zijnde € 160,00 (exclusief btw). Tarieven bemiddeling Afhankelijk van de opdrachtgever gelden de volgende tarieven voor bemiddeling. Uurtarief voor natuurlijk rechtspersoon € 193,60 (inclusief 21% btw), zijnde € 160,00 (exclusief btw). Het uurtarief anders dan natuurlijk rechtspersoon € 229,90 (inclusief 21% btw), zijnde € 190,00 (exclusief btw). Prijzen: vanaf 23 december 2022
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Terug naar startpagina Terug naar startpagina
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Adhesie Mediation Arnhem
Dienstverlening en Tarieven mediation Graag geef ik een toelichting op de dienstverlening bij het vinden van een oplossing voor uw geschil. Tevens is een overzicht gegeven van de door mij gevraagde tarieven voor mediation en bemiddeling bij conflicten. Dienstverlening Mediation Voor alle gevallen geldt mijn 100% vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid. Gedurende de werkzaamheden zet ik mij maximaal in om te zorgen voor een veilige setting waar vrijuit gesproken kan worden. Vrijwilligheid staat centraal. Dus ook het tussentijds stoppen maakt daar onderdeel van uit. Ik kan heel veel doen met achterliggende belangen, maar niet aan achterliggende problematiek. Aangezien ik geen therapeut ben zal ik in dergelijke gevallen moeten doorverwijzen. Dat doe ik ook daar waar specialistische financiële, fiscale of juridische kennis nodig is. Aanpak van Mediation Bij mijn aanpak als mediator gelden de basisbeginselen voor de geregistreerde mediators aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).Wat mij betreft zijn partijen autonoom en hebben zo geheel de vrijheid en het recht eigen beslissingen te nemen. Oplossingen zijn pas goede oplossingen als beide partijen samen 100% de overtuiging hebben dat de afspraken duurzaam tot een verbeterde verhouding leiden. Een folder over Mediation van de Mediators federatie Nederland kunt u onder de link bekijken. Neutraliteit en onafhankelijkheid Mijn inzet als mediator is de neutraliteit, gelijkwaardigheid en de vrijwilligheid van alle betrokkenen gedurende het proces te waarborgen. Als mediator bied ik zo meerwaarde. Voor de inhoud zijn partijen zelf (ervarings)deskundig en verantwoordelijk, omdat ze het probleem kennen en al vaak nagedacht hebben over oplossingsrichtingen of concrete maatregelen. Verder facilliteer ik het verdiepen en verbreden van het vraagstuk om uiteindelijk de achterliggende belangen op tafel te krijgen. Wanneer er begrip ontstaat en inzicht in elkaars belangen ontstaat er een kantelmoment. Als dat voor beide partijen is bereikt, stimuleer ik dat deelnemers oplossingen genereren (brainstorm) om daarna ook gezamenlijk de beste oplossingen kiezen en deze vastleggen. Mediationovereenkomst  Voor de start van de mediation ondertekenen de partijen een mediationovereenkomst. Daarin maken partijen ook afspraken over de vertrouwelijkheid. Dat geldt dan in principe voor alles wat met de inhoud van de mediaton te maken heeft. Voor mij als mediator is deze vertrouwelijkheid eveneens van toepassing. Tussentijdse resultaten en verslagen vallen in beginsel ook onder de vertrouwelijkheid, tenzij partijen samen anders beslissen. De afspraken aan het einde van de mediaton worden bij voorkeur ook schriftelijk vastgelegd en ondertekend door deelnemers. Deze zijn -indien geen van beide partijen bezwaar heeft- openbaar. Dienstverlening Bemiddeling Bij mijn aanpak als bemiddelaar werk ik vanuit de belangen van de opdrachtgever. Dat kan in beginsel voor zowel een natuurlijk persoon (burger/cliënt/consument, etc..) zijn als voor publiekrechtelijke rechtspersonen (overheid) of privaatrechtelijke rechtspersonen (stichting, vereniging, BV, etc..). Mijn inzet is gericht op het zoeken van een oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw voorkeur en situatie treed ik samen met u op of doe dat namens u op richting van de partij waar u een geschil mee heeft. Vooraf bepalen wij gezamenlijk uw onderhandelingsruimte. Ik zie mijn inzet als een inspanningsverplichting met als doel een door u gewenste uitkomst te realiseren. Een resultaatverplichting kan ik vooraf en tijdens het proces helaas niet geven. Als het gewenste resultaat met behulp van mijn inzet is behaald is dat voor u en voor mij ook het beste resultaat. De mogelijkheden van bemiddeling kent grenzen. In bepaalde gevallen is mediation de betere formule om tot een oplossing te komen. Gezien mijn betrokkenheid voor uw zaak kan ik deze mediation niet uitvoeren. Mogelijk kan ik wel doorverwijzen of tijdens de mediation als adviseur met en voor u opereren. Tarieven mediation en bemiddeling  In alle gavallen geldt: voor het 1e gesprek (intake van een uur) en het vrijblijvende voorstel worden geen kosten berekend. Het in de overeenkomst voor mediation of bemiddeling overeengekomen tarief voor dienstverlening is bindend. In de overeenkomst staat altijd een overzicht van de opbouw van de vergoeding en welke activiteiten daaronder vallen. Na ondertekening zal een voorschot worden gevraagd van 25% van de totale prijsopgave. Bij de tariefstelling wordt uitgegaan van gebruikelijke en vaste kostprijs. Specifieke persoonlijke wensen worden vooraf besproken en herkenbaar opgevoerd in de begroting. De keuze voor de bespreekruimte is geheel afhankelijk van de wensen van de deelnemer(s) en komt voor rekening van de deelnemer(s). Indien gevraagd kunnen meerdere opties worden voorgelegd. Uiteindelijk worden uitsluitend de werkelijke kosten verrekend en in rekening gebracht. Tarieven mediation  Voor mediation vraag ik een vergoeding die in beginsel door de betrokken partijen (doorgaans 2 partijen) wordt gedeeld. Partijen kunnen vooraf ook een andere verdeling van de kosten overeenkomen. Uurtarief standaardtarief: € 193,60 (inclusief 21% btw), zijnde € 160,00 (exclusief btw). Tarieven bemiddeling Afhankelijk van de opdrachtgever gelden de volgende tarieven voor bemiddeling. Uurtarief voor natuurlijk rechtspersoon € 193,60 (inclusief 21% btw), zijnde € 160,00 (exclusief btw). Het uurtarief anders dan natuurlijk rechtspersoon € 229,90 (inclusief 21% btw), zijnde € 190,00 (exclusief btw). Prijzen: vanaf 23 december 2022
      Voor geschillen in Arnhem en omgeving!
Terug naar startpagina Terug naar startpagina
Mijn aanbod voor uw vraag!
Informatie
Adhesie Mediation Arnhem